Montaż oświetlenia LED

Kompleksowe wykonanie inwestycji, usługi montażowej, uruchomienia oświetlenia.

Oferujemy ponadto:

 • Wykonanie projektu elektrycznego
 • Wykonanie/modernizacja instalacji elektrycznej
 • Montaż tras kablowych
 • Dostawa i montaż rozdzielnic niskiego napięcia
 • Instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V
 • Instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego oraz zewnętrznego
 • Instalacje odgromowe, uziemienia, przeciwprzepięciową
 • Montaż oświetlenia
 • Budowa nowej infrastruktury oświetlenia drogowego
 • Pomiary natężenia oświetlenia
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów
 • Pomiary wyłączników różnicowoprądowych
 • Pomiary rezystancji uziemienia
 • Przygotowanie protokołów pomiarowych